Articles

Konferencë Shkencore "Viti Arkeologjik 2014"

Me datë 30 janar 2015, në sallën e Bibliotekës së Institutit Arkeologjik u mbajt Konferenca Shkencore me temë: Viti arkeologjik 2014.

Në këtë konferencë referuan 16 studiues nga Instituti I Arkeologjisë dhe 14 studentë të shkollës doktorale të Arkeologjisë.

Konferenca ishte e ndarë në dy seanca:

Në seancën e parë u referua mbi rezultatet e kërkimit areologji të përftuara nga gërmimet arkeologjike në terren për vitin 2014 sipas periudhave.

Kështu për periudhën prehistorike referuan prof. Ilir Gjipali, R. Ruka, dhe R. Kurti; për gërmimet në antikitet referuan prof. F. Drini, prof. B. Lahi, prof. Sh. Gjongecaj, prof. Dh. Condi, prof. asoc. S. Shpuza dhe prof. asoc. B. Muka; ndërsa dr. E. Nallbani , dr. E. Metalla, dr. E. Hobdari, prof. G. Hoxha, e prof. S. Mucaj paraqiten rezultate e arrituar gjatë vitit 2014 në fushën e antikitetit të vonë dhe mesjetë.

Seanca e dytë e Konferencës iu dedikua studimeve të kryera nga student të shkollës doktorale. Kështu u referua nga E. Hasa, E. Andoni, I, Buzi, B. Toci, K. Velo, S. Bushi, I. Ristani, P. Pushimaj, M. Lici, I. Parangoni, E. Xhaferaj, R. Gega, S. Xhyheri, L. Brunga dhe D. Xheraj- Subashi, të cilët paraqiten me një nivel shume të mirë kumtimet e tyre.