Ekspedita përnjohese dhe sondazhe në Kaninë (Vlorë)

Drejtuese projekti: Dr. Elvana Metalla

Me pjesemarrjen e:  Nevila Molla, 2 arkeologe te Drejtorise Monumenteve Vlore.

Mendojme te kryejme per nje periudhe 10 ditore ne kalane e Kanines:

• Servej per njohjen e situates aktuale te strukturave te germuar vite me pare qe lidhen me periudhen mesjetare.

• Paralelisht do te shikohet mundesia e kryerjes se pastrimeve te profileve ku jane bere germimet e meparshme qe do te përqendrohen fillimisht në afërsi të pikave të gërmuara më parë me qëllimin për të kapur një stratigrafi të mundshme e cila mund të na ndihmojë edhe në interpretime