Komani

Dr. Etleva Nallbanit (Shkolla franceze e Romës & Dr. Elvana Metalla (Instituti i Arkeologjisë),

Muaji: korrik-gusht

Pjesëmarrës: L. Buchet, M. Buchet, S. Vatteoni, A. Miti, E. Serjani, C. Lehnebach, Y. Bonfand, A. Damsin, O. Durmishaj, Gj. Gjuraj, K. Lilo, U. Tota, F. Martino, E. Bitri, F. Cenolli, H. Sokoli, M. Suta, D. Margjoni.

Gërmimet:

• Zona e Shën Gjergjit

• Zona 1B (lagja e kishës peshkopale)

• Zona 1C (zona më e sipërme)

• Pastrim dhe sondazhe në Gogsh (kisha dhe varreza)