Lezhë - varreza dhe kalaja

Drejtuese: Dr. Etleva Nallbanit (Shkolla franceze e Romës & Dr. Elvana Metalla (Instituti i Arkeologjisë)).

Periudha: mes maj-fund qershor 2015

Bashkëdrejtues: E. Metalla/E. Nallbani

Pjesëmarrës: L. Buchet, M. Buchet, V. Galien, J.-Y. Langloi, C. Lehnebach, M. Julien, G. Davtian, B. Ëirtz, O. Durmishaj, Gj. Gjuraj, K. Lilo, U. Tota, F. Martino, A. Islami, E. Bitri, F. Cenolli, H. Sokoli, M. Suta, D. Margjoni.

Gërmimet 2015 do të përqendrohen:

• Kala, zona e kishës

• Kala, zona e xhamisë (xhamia, anekset dhe territori përreth)

• Në jug të rrethimit më të vonë (sondazhe).

• Pastrimi i akseve të kalimit të periudhës osmane.

• Nekropol, varret në lindje të kishës.