Alinura (Butrint)

Drejtues: Prof. Dr. Dhimitër Çondi, Instituti i Arkeologjisë.

Bashkëdrejtues: Dr. Jose C. Carvajal Lopez, (UCL Qatar)

Periudha: Maj- Qershor 2015

STAFI: Samantha E. Garnxood, Anëtar, Universiteti i Sheffield Javier Gomez Marin, Anëtare, Universiteti i York Ma. Eriona Qilla, Anëtare, Parku Kombëtar Butrint Ma. Mirgen Shametaj, Anëtar, Universiteti i Tiranës Ma. Genci Kaçi, Anëtar, DRKK, Vlorë Ilir Zaloshnja, Anëtar, Instituti i Arkeologjisë.

Gjatë këtij viti do të përqendrohemi:

• Servej në zonën përreth gjirit të Alinurës

• Gërmime sondazhi me qellim sqarimin e fazave të funksionit të tij dhe mundësisht sqarimin dhe plotësimin e një planimetri sa më të plotë me elementet përbëres arkitekturor dhe kulturor të monumentit në Alinurë.