Antigonea

Drejtues: Prof. Dhimiter CONDI Instituti i Arkeologjisë.

Periudha: Maj-Qershor 2015.

STAFI: Prof. Dr. Dhimitër Çondi, Drejtues, Instituti i Arkeologjisë; Dr .Elio Hobdari, Anëtar, Instituti i Arkeologjisë; Dr. Sabina Veseli, Anëtar, Instituti i Arkeologjisë; Ma. Vladimir Qirjaqi, Anëtar, Univesriteti E.Çabej, Gjirokastër; Ma.Mirgen Shametaj, Anëtar, Universiteti i Tiranës; Ma .Genci Kaçi, Anëtar, DRKK, Vlorë; Ma.Eriona Qilla, Anëtare, Parku Kombëtar i Butrintit; Ermal Sina, Anëtar, DRKK, Vlorë; Mirela Koçollari, Anëtare, Parku Kombëtar i Antigonesë; Ilir Zaloshnja, Anëtar, Instituti i Arkeologjisë.

• Vazhdimi i gërmimeve me qëllim sqarimin e sistemit urbanistik në sektorin G dhe G1; vazhdimi i ekspeditave të viteve 2011-2014.

• Parashikohet të kryhen disa sondazhe me qëllim evidentimin e teatrit, në anën jugore të qytetit jashtë murit rrethues.

• Parashikohet të kryhet një servej për evidentimin e nekropolit në anën jugore të qytetit (jashtë murit rrethues) dhe në funksion të rezultateve do të ndermerren edhe disa sondazhe.

• Pastrimi i një tempulli jashtë murit rrethues dhe jashtë territorit që është në juridiksionin e Parkut të Antigonesë.