Gërmime në Maligrad

Periudha: Qeshor- Korrik 2015

Bashkëdrejtoret e këtij projekti, Prof. Dr Petrika Lera (përfaqesues i Institutit të Arkeologjisë - Tiranë) dhe Adj. Prof. Stavros Oikonomidis (përfaqësues i Institutit të Marrëdhënieve Ndërballkanike Kulturore të Athinës)

• Për periudhën prehistorike objekt i punës do të jetë vazhdimi gërmimeve në Sektorin A3 që përfaqëson transhene gjatësore në anen lindore të platformës së ishullit, ku u dalluan për herë të parë materiale të periudhës së bronzit të hershem.

• Për gjurmimin dhe studimin e periudhave historike të antikitetit dhe mesjetës do të gërmohet në Sektorin A1 dhe Sektorin A2, ku janë zbuluar materiale që lidhen me këto periudha. 

Krahas arkeologëve të fushave të ndryshme gjatë këtij viti në këte projekt do të marrin pjesë specialiste të kimisë, restauratore, antropologe, arkeozoologe, dizenjatore si dhe studentë nga Universiteti Fan S. Noli dhe nga Universiteti i Janinës. Në këte mënyrë ekspedita e Maligradit 2015 do të jetë ketë një veprimtari kërkimore shkencore komplekse.

Stafi:

Emri

Funksioni

Institucioni

Petrika Lera

Prof. Dr, bashkëdrejtor

Instituti i Arkeologjisë, Tiranë

Stavros Oikonomidhis

Adj. Prof.

bashkëdrejtor

Instituti i Marrëdhënieve Nderballkanike Kulturore

Aris Papayiannis

Arkeolog, bashëpunëtor shkencore për periudhën prehistorike

Instituti i Marrëdhënieve Ndërballkanike Kulturore, Universitet i Kretës, Ministria e Kulturës

Akis Tsonos

Arkeolog, Dr kand. bashpunëtor shkencore për periudhën prehistorike

Instituti e Marredhenieve Nderballkanike Kulturore, Universitet i Janninës

Ergys Hasa

Arkeolog për periudhën prehistorike

Instituti i Arkeologjisë, Tiranë

Nevila Molla

Arkeologe për periudhën mesjetare

Instituti i Arkeologjisë, Tiranë

Era Xhaferi

Arkeologe për artin bizantin

Instituti i Monumentëve, Tiranë

Artemios Oikonomou

Dr, kimik

Qënder e Arkeometrisë, Universitet i Janninës dhe Nottingham

Argyro Nafplioti

Dr, osteolog, paleoantropolog

University of Southampton

Angelos Gkotsinas

Arkeolog, Msc arkeozoolog

Ministria e Kulturës

Dimitrios Katsinis

Dr, gjeolog

Polytheknikum i Athinës